"ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ"
  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
          Τήνου 19  Αθήνα 112 57
    ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 125454801000
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΟΤ:   0206Ε6000 03585 01

Περισσότερο αναλυτικά στοιχεία περιέχονται στο αρχείο που ακολουθεί.
αναλυτικά στοιχεία εταιρίας
 
Ισολογισμός έναρξης.
Ισολογισμός έναρξης
Ισολογισμός 2014
Ισολογισμός 2014
 
Παράταση θητείας διαχειριστή
Θητεία διαχειριστή
 

  ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ Ι.Κ.Ε
      Τήνου 19  Αθήνα 112 57
           Τηλ. 2108823725
           Φαξ: 2108819436
e-mail: arcadiantrails@gmail.com
     site: ww.arcadiantrails.gr

       ARCADIANTRAILS PC

19 Tinou st. Athens,112 57 GR
     Tel.+0302108823725
    Φαξ: +0302108819436
e-mail: arcadiantrails@gmail.com
   site: ww.arcadiantrails.gr