"ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ"
  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
          Βασ. Άννης Μαρίας 40,
      Γλυκά Νερά 15354 - Αττικής
   ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 125454801000
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΟΤ:   0206Ε6000 03585 01

Περισσότερο αναλυτικά στοιχεία περιέχονται στο αρχείο που ακολουθεί.
αναλυτικά στοιχεία εταιρίας
 
Ισολογισμός έναρξης.
Ισολογισμός έναρξης
Ισολογισμός 2014
Ισολογισμός 2014
 
Παράταση θητείας διαχειριστή
Θητεία διαχειριστή
 

  ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ Ι.Κ.Ε
    Βασ. Άννης Μαρίας 40,
    Γλυκά Νερά 15354 - Αττικής
           Τηλ. 6937 411280
e-mail: arcadiantrails@gmail.com
     site: ww.arcadiantrails.gr

       ARCADIANTRAILS PC

   40 Vas. Annis Marias str,
  15354 Glika Nera - Attica - Greece
     Tel.0030 6937 411280
e-mail: arcadiantrails@gmail.com
   site: ww.arcadiantrails.gr